Anmäl skada

Här hittar du information om hur du anmäler en person­skada eller skada på hus, hem och bil.

Anmäl skada - person­försäkring

Vill du anmäla en olycksfallsskada, sjukskrivning, dödsfall eller sjukdom, gör du det genom att fylla i en skadeanmälan. Du kan numera anmäla de flesta skador digitalt direkt till Euro Accident. Det är den som råkat ut för skadan som ska fylla i skadeanmälan och signera med BankID. Undantaget är om skadan avser omyndigt barn, då fylls skadan i av målsman.

Om du har frågor hur du anmäler en person­skada, kontakta Polisförbundet Försäkring:
E-post: forsakringar@polisforbundet.se
Telefon: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00 (tonval 2).

Länkar till digitala skadeanmälningar

Olycksfallsförsäkring

Obligatorisk sjukförsäkring

Sjukförsäkring 36 mån inkl Diagnoskapital

Livförsäkring/Familjeskydd

Sjukinvaliditetsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring
(skadeanmälan avseende myndigt barn ska fyllas i av barnet självt och hänvisas tillsvidare till skadeanmälan via blankett)

Om du vill nyttja din sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring och har behov av vård eller rådgivning, kontakta Euro Accidents Medicinska Kundcenter på telefonnummer 0771-10 50 10.v Öppettider: Mån till tors 09.00 – 16.30, fre 09.00 – 16.00.
Du kan även hantera dina vårdbesök genom att använda Euro Accidents app.

Telefonskadereglering av enklare olycksfallsskador

Telefonskadereglering kan tillämpas för olycksfallsskador som ligger nära i tiden. Det gäller enklare skador där det t.ex. är frågan om att ersätta vårdkostnader och läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Du är alltid välkommen att ringa Euro Accidents skadereglerare på telefonnummer 0771-10 50 13 för att kontrollera om din skada är möjlig att reglera över telefon.

Anmäl skada - person­försäkring, skada inträffad före 1 april 2018

Vill du anmäla en olycksfallskada, sjukskrivning eller sjukdom som inträffat före 1 april 2018, kan du göra detta genom att kontakta Folksam (tidigare Förenade Liv) gällande:

Ifylld skadeanmälan på blankett skickas till:
Polisförbundet Försäkring
c/o Söderberg & Partners
Box 31
851 02 Sundsvall.

Anmäl skada - Sakförsäkring (hus, hem & bil m.m.)

Dina Försäkringar

Många av skadorna kan anmälas direkt via webbformulär. Du är också alltid välkommen att ringa in till en handläggare som hjälper dig att registrera din skada. Du hittar kontaktuppgifterna till ditt närmaste Dina-kontor här.

Anmäl akut skada utanför kontorstid:
0771-77 10 00

Anmäl skada från utlandet, kontakta SOS-International:
+45 701 05 050

Problem med myror, getingar eller andra insekter, kontakta Anticimex:
075-245 10 00 (Bor du i hyresrätt? Ta kontakt med din hyresvärd!)