Polisförbundet Försäkring

Polisförbundet Försäkring är det samlade begreppet för alla försäkringar vi erbjuder dig som medlem. På det viset får du en kontaktväg oavsett vilket försäkrings­bolag som ansvarar för den försäkring som du för stunden behöver hjälp med.

Aktuell information

Just nu – 20 % rabatt på alla sakförsäkringar!

Genom vårt samarbete med Dina Försäkringar kan vi just nu erbjuda 20 % rabatt när du nytecknar någon av våra sakförsäkringar, som t.ex:

HemSnöskoter och fyrhjuling
VillaHund
 Fritidshus Katt 
 Bil Häst
 Husbil och husvagn Traktor och motorredskap
 Motorcykel Båt
 Moped Med mera...

Rabatten gäller under första året när du köper en ny försäkring och är exklusivt framtagen för dig som medlem i Polisförbundet. Erbjudandet gäller till och med den 31 december 2024.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att sänka dina försäkrings­kostnader!

Telefon: 08-676 97 00 (tonval 2)
E-post: forsakringar@polisforbundet.se

Frågor & Svar kring kampanjen

-        Fråga: Vad händer med rabatten när det gått ett år, höjer ni priset med 20 % då?
Svar: nej, priset när det gått ett år indexeras beroende på allmänna kostnadsökningar för försäkrings­bolaget och det totala skaderesultatet. Inför 2024 indexerades priset för medlemmar med 6 % som exempel, vilket var lägre än för övriga kunder i Dina Försäkringar.

-        Fråga: Min nuvarande försäkring i ett annat försäkrings­bolag har förfallodag 1 mars 2025, betyder det att jag inte kan ta del av rabatten som gäller nytecknade försäkringar fram till 31 dec 2024?
Svar: Jo, du kan ta del av rabatten. Det viktiga är att du kontaktar Polisförbundet Försäkring och tecknar försäkring före 31 dec 2024. En försäkring kan tecknas upp emot 12 månader framåt i tiden.

-          Fråga: Min sambo står som ägare till bilen, men det är jag som är medlem. Kan vi få rabatt ändå?
 Svar: ja

-        Fråga: Har ni några undantag där ni inte lämnar 20 % rabatt? 
Svar: Ja, vi har ett fåtal undantag enligt nedan:

o   Entusiastförsäkring (ex Bilsport)

o   Dina Försäkringar tillämpar minimipremie på ett antal fordon som priset inte kan understiga

o   Prova-på-försäkring, d.v.s. försäkringar som gäller kortare perioder med kraftig rabatt som erbjuds av olika bilförsäljare.

-        Fråga: Jag har tecknat försäkring via Polisförbundet Försäkringar sedan tidigare, får jag också 20 % rabatt vid min försäkrings­ förfallodag senare i år?
Svar: nej, tyvärr. Rabatten gäller nytecknade försäkringar, d.v.s. försäkringar som idag ligger i ett annat försäkrings­bolag eller försäkringar på ett nytt objekt (nyinköpt bil, nytt boende m.m.)

Nya villkor boendeförsäkring from 2024-07-01

För hem-, villa- och fritidshusförsäkring, så ändras villkoren den 1 juli.

Du hittar de nya villkoren här.

Nedan är en sammanfattning över de viktigaste ändringarna.

 • För solcellsanläggning och batterilagring införs en ny säkerhetsföreskrift att följa Elsäkerhetsverkets rekommendationer för installation av solceller samt installation av batterilager. Rekommendationerna hittar man via dessa länkar: solceller samt batterilager.
 • Vid snötryck tas säkerhetsföreskriften bort att taket ska skottas om snömängden blir hotande stor. Istället införs ett nytt undantag att skada inte ersätts om takkonstruktionen inte är byggd enligt den byggnorm och den snözon som gällde vid bygg- eller ombyggnadstillfället.
 • Läckageskador från kyl och frys på grund av stopp i avrinningshålet ses numera som ett fel i installationen och försäkrings­bolaget öppnar upp för att ersätta dessa skador.
 • För byggnad med fullvärdesförsäkring ingår värdeökning med 300 000 kr, tidigare 150 000 kr.
 • Tilläggsförsäkringen Allrisk byggnad får ett bättre skydd, där åldersgränsen höjs från 15 år till 20 år för yt- och tätskikt i badrum.
 • I hussvampsmomentet så införs en ny skrivning att del av skada ersätts för skada som uppstått under försäkrings­tiden även om hussvampsangreppet startat tidigare.
 • Högsta ersättningsbelopp för lösöre som använts för annat än privat bruk höjs till 10 000 kr, tidigare 5 000 kr.
 • Ersättning för stöld ur nattparkerat fordon lämnas endast genom allrisk lösöre med 10 000 kr.
 • Ett nytt undantag införs i ansvar och rättsskydd, att försäkringen inte gäller för trafikförsäkrings­pliktig cykel.
 • I överfallsskyddet införs ersättning för misshandel med hat- eller hedersrelaterat motiv med 12 000 kr.

Ska du ut och resa? Läs vad som gäller om reseförsäkringar

Att resa på semestern kan vara underbart, men om ni råkar ut för något oväntat kan det bli kostsamt utan rätt försäkrings­skydd. Se till att du uppdaterad på vad som gäller genom att läsa mer på Reseförsäkring - hur funkar det?
Här finner du information om:

 • Våra olika reseförsäkringar
 • Tips - innan du reser iväg
 • Om något händer på resan

Samtalsstöd - om du behöver någon att prata med

Vi vill påminna dig om att du som aktiv medlem (ej student) i Polisförbundet har tillgång till tjänsten Samtalsstöd. Vi har alla olika sätt att bearbeta sorg och tragiska händelser. Att prata med någon som är utbildad att hantera sådana samtal kan vara ett sätt.

Samtalsstöd ingår i Polisförbundets obligatoriska sjukförsäkring och är en tjänst som ger kostnadsfri rådgivning via telefon av psykolog, ekonom, jurist och hälsocoach för att tidigt ta itu med problem som annars kan växa och påverka välmåendet negativt. Det gäller oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade. Chefer och HR-person­al har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll. Samtalsstöd är begränsad till 5 samtal per ärende.

Helgfria vardagar kl. 8–18 svarar sjukvårdsutbildad person­al som ber om en kort beskrivning av vad problemet gäller. Därefter bokas du till en av vårdgivare alternativt blir du uppringd av aktuell vårdgivare inom 1-2 dagar.

Tid utanför kontorstid samt på helger kan du starta ditt ärende digitalt. Ring numret och följ instruktionerna. Du blir då kontaktad via telefon eller e-post nästkommande vardag.

Rådgivning sker via telefon- eller videosamtal.

Ring 0771-10 50 15 om du behöver komma till samtalsstöd. Läs mer om samtalsstöd här.

Unik olycksfallsförsäkring under polisingripande

Polisförbundet har förhandlat fram en förbättrad olycksfallsförsäkring från 1 januari 2021 för medlemmar. Förbättringen gäller skador som kan uppstå vid ett polisingripande.

Normalt sett krävs det att en skada ska anses vara "plötslig och oförutsedd" för att räknas som en ersättningsbar olycksfallsskada. Under ett polisingripande så finns det situationer där man som polis medvetet utför en handling som riskerar medföra en kroppsskada. Exempel kan vara att forcera en dörr, slå sönder en bilruta etc.

I en traditionell olycksfallsförsäkring täcks inte denna typ av skador. Genom denna förbättring får våra medlemmar ett unikt skydd som är särskilt anpassat för vår yrkesroll.

Denna förbättring gäller endast medlemmar under polisingripande.
Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring gäller fortsatt dygnet runt, både under arbetstid och fritid, om en skada uppfyller definitionen på ett olycksfall enligt försäkrings­villkoret.

Utdrag ur försäkrings­villkor för 2021:

Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under försäkrings­tiden.

Med olycksfallsskada avses den kroppsskada som den försäkrade drabbas av ofrivilligt vid en plötslig oförutsedd yttre händelse.

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av:

 • förfrysning, värmeslag eller solsting
 • smitta till följd av fästingbett
 • plötsligt vridvåld mot knä
 • hälseneruptur
 • skada i direkt anslutning till polisingripande i tjänst*


* Gäller skador som uppstår under polisingripande i tjänst samt även polisingripande enligt Polisförordning (2014:1104), 16 § Skyldigheter under ledig tid, även om inte samtliga rekvisit plötslig och oförutsedd händelse är uppfyllda.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller ordinarie medlem av Polisförbundet:

 • i uniformerad tjänst
 • i civil tjänst
 • efter gjord anmälan om arbetsskada
 • om en polisman vidtagit åtgärder enligt 16 § första stycket punkt 3 eller andra stycket, om denne underrättat en förman om händelsen.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller inte:

 • vid internt/administrativt arbete
 • under träning eller vid övning
 • studerandemedlem

Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna orsakerna ska anses föreligga, om övervägande skäl talar för det.

Observera att Polisförbundets olycksfallsförsäkring är ett komplement till den arbetsskadeförsäkring som ingår i kollektivavtalet. En olycksfallsförsäkring kan inte täcka allt våra medlemmar riskerar att råka ut för i tjänsten, men genom att göra den bättre så ökar vi våra medlemmars trygghet om de råkar ut för en skada.