Ingår i medlemsavgiften

Försäkrings­skyddet är en viktig trygghetsfråga! Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du som medlem en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller både fritid och arbetstid, vill säga dygnet runt. Du kan även ansöka om försäkringar för din partner/medförsäkrad samt dina barn.

Vill du anmäla en skada, läs mer här. 

Man och kvinna i köksmiljö.

Försäkringar du har via ditt medlemskap i Polisförbundet

Olycksfallsförsäkring

Gäller för dig som medlem både fritid och arbetstid. Olycksfallsförsäkringen ger bland annat ersättning:

  • vid medicinsk invaliditet upp till 22 prisbasbelopp (år 2023, 1 155 000 kr)
  • vid dödsfall på grund av olycksfall, 2,2 prisbasbelopp (år 2023, 115 500 kr)
  • för kostnader i samband med olycksfallet

Sjukförsäkring

Gäller dig som är ordinarie medlem. Efter 30 dagars sjukskrivning betalas ersättning ut med högst 1 500 kronor per månad och längst till och med dag 90 i sjukperioden. Ersättningsbeloppets storlek beror på graden av arbetsoförmåga. Studerandemedlemmar omfattas inte av sjukförsäkringen.

Samtalsstöd (ingår i Sjukförsäkring)

Samtalsstöd ingår i den obligatoriska sjukförsäkringen och är en tjänst som ger kostnadsfri rådgivning via telefon av psykolog, ekonom, jurist och hälsocoach för att tidigt ta itu med problem som annars kan växa och påverka välmåendet och arbetsförmågan negativt. Det gäller oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade. Chefer och HR-person­al har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll.

Samtalsstöd är öppet på telefon alla dagar dygnet runt. Helgfria vardagar kl. 8-19 svarar en legitimerad psykolog eller socionom, som vid behov kan boka in en tid för fortsatt rådgivning med en specialist inom fem arbetsdagar. I första hand lämnas då rådgivning på telefon, men det kan även bli aktuellt med ett person­ligt möte beroende på ärendets karaktär.

Ring 0771-10 50 15 om du behöver komma till samtalsstöd.

Läs mer om samtalsstöd här.

Teckna frivilliga försäkringar

Du har även möjlighet att höja upp ditt försäkrings­skydd genom att teckna frivilliga försäkringar, se separat sida person­försäkringar.

Ansökan frivillig gruppförsäkring