Ingår i medlemsavgiften

Försäkrings­skyddet är en viktig trygghetsfråga! Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du som medlem en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller både fritid och arbetstid, vill säga dygnet runt. Du kan även ansöka om försäkringar för din partner/medförsäkrad samt dina barn.

Vill du anmäla en skada, läs mer här. 

Försäkringar du har via ditt medlemskap i Polisförbundet

Olycksfallsförsäkring

Gäller för dig som medlem både fritid och arbetstid. Olycksfallsförsäkringen ger bland annat ersättning:

  • vid medicinsk invaliditet upp till 22 prisbasbelopp (år 2024, 1 260 600 kr)
  • vid dödsfall på grund av olycksfall, 2,2 prisbasbelopp (år 2024, 126 060 kr)
  • för kostnader i samband med olycksfallet

Sjukförsäkring

Gäller dig som är ordinarie medlem. Efter 30 dagars sjukskrivning betalas ersättning ut med högst 1 500 kronor per månad och längst till och med dag 90 i sjukperioden. Ersättningsbeloppets storlek beror på graden av arbetsoförmåga. Studerandemedlemmar omfattas inte av sjukförsäkringen.

Samtalsstöd - för livets alla utmaningar (ingår i Sjukförsäkring)

Samtalsstöd ger medarbetare och chefer rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom, hälsocoach och HR-konsult för att tidigt ta itu med problem - innan de påverkar välmåendet och arbetsförmågan. Det gäller oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade. Det kan till exempel handla om stress, relationsproblem, psykiska problem som ångest och nedstämdhet, juridiska frågor, frågor om ergonomin för din hemarbetsplats, ekonomiska eller livsstilsrelaterade frågor, alkohol-, drog- eller spelmissbruk eller konflikter på jobbet.

Chefer och HR-person­al har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll.

Rådgivning sker via telefon- eller videosamtal, max 5 samtal per ärende. När en medlem har nyttjat samtalsstöd råder full sekretess.

Helgfria vardagar kl. 8–18 svarar sjukvårdsutbildad person­al som ber om en kort beskrivning av vad ärendet gäller. Därefter bokas du till en specialist inom det område du söker hjälp för, alternativt blir du uppringd av aktuell specialist inom 1-2 dagar.

Tid utanför kontorstid samt på helger kan du starta ditt ärende digitalt. Ring numret och följ instruktionerna. Du blir då kontaktad via telefon eller e-post nästkommande vardag.

Ring 0771-10 50 15 om du behöver komma till samtalsstöd.

Läs mer om samtalsstöd här.

Teckna frivilliga försäkringar

Du har även möjlighet att höja upp ditt försäkrings­skydd genom att teckna frivilliga försäkringar, se separat sida person­försäkringar.

Ansökan frivillig gruppförsäkring