Polisförbundet försäkring

Polisförbundet Försäkring är varumärket för Polisförbundets medlemsförsäkringar som består av obligatoriska och frivilliga person­försäkringar samt privatsakförsäkringar.
Polisförbundet samarbetar med försäkrings­förmedlaren Söderberg & Partners avseende medlemsförsäkringarna.