Reseförsäkring - hur funkar det?

I vår hemförsäkring ingår en reseförsäkring som gäller för hela familjen i 45 dagar. Försäkringen ger bland annat skydd vid skador och sjukdom och för försenat eller försvunnet bagage. Vi erbjuder dig också att teckna ett förlängt reseskydd och ett utökat reseskydd. Läs mer om våra reseförsäkringars innehåll och tips på saker du bör tänka på, både innan du reser och om du råkar ut för något på din resa.

Om du är osäker på vad som gäller eller vilket reseskydd du har idag, kontakta oss på Polisförbundet Försäkring.

Våra reseförsäkringar

Här har vi samlat info om våra reseförsäkring och vad de innehåller.

Grundskydd - reseförsäkringen i hemförsäkringen

Reseskyddet lämnar ersättning för viktiga skadehändelser som kan inträffa under din resa. Exempelvis om du skulle bli överfallen, akut sjuk, råka ut för ett olycksfall och behöva uppsöka läkarvård eller behöva hemtransport med ambulansflyg. Försäkringen omfattar även om du skulle bli skadeståndsskyldig för att ha vållat en skada och rättsskydd vid en eventuell domstolstvist. Därutöver kan du få ersättning om du skulle bli försenad till din destination eller få skadat/försenat bagage.

Hur länge gäller reseförsäkringen?

Reseförsäkringen gäller i hela världen i 45 dagar. Tänk på att om du reser tillbaka till samma resmål inom 30 dagar får du inte 45 nya dagars reseskydd, då behöver du teckna förlängt reseskydd.

Vilka omfattas av reseförsäkringen?

 1. Försäkrings­tagaren (den som tecknat försäkringen)
 2. Hushållsmedlemmar som är bosatta i samma bostad och folkbokförda på samma adress som försäkrings­tagaren
 3. Egna barn under 18 år när de vistas hos försäkrings­tagaren
  Om du reser med egna barn som fyllt 18 år omfattas de av den hemförsäkring/reseförsäkring som finns i den bostad de är folkbokförda

Viktiga begränsningar


I nedanstående fall gäller inte reseförsäkringen och du riskerar att bli utan ersättning:

 • Om du är sjuk innan du reser iväg (läs mer om Medicinsk förhandsbedömning)
 • Riskfyllda aktiviteter
  1. Tävling, träning eller bankörning med motorfordon
  2. Bergsklättring, bergsbestigning
  3. Vandring i berg över 3 600 meter
  4. Vistelse på båt eller fartyg som varar mer än tre dygn på öppet hav
 • Resa till land eller område där det finns avrådan från UD
 • Tjänsteresa

Utökat reseskydd

Om du vill ha ett mer omfattande skydd på din resa kan du teckna ett extra reseskydd. Detta extra reseskydd gäller hela familjen och samtliga resor under året, till skillnad mot om du köper exempelvis avbeställningsskydd hos researrangören som enbart gäller en specifik resa.

Jämförelse mellan grundskyddet du har i reseförsäkringen i hemförsäkringen och det utökade reseskyddet:

GrundskyddExtra reseskydd
Avbeställningsskydd saknasAvbeställningsskydd högst 50 000 kronor per person­
Ersättningsresa saknasErsättningsresa högst 50 000 kronor per person­
Reseavbrott högst 500 kronor per dagReseavbrott högst 1 000 kronor per dag
Person­försening över 8 timmar, 500 kronor per person­Person­försening över 8 timmar, 1 500 kronor per person­
Bagageförsening över 8 timmar, 500 kronor per väskaBagageförsening över 8 timmar, 1 500 kronor per väska
Självriskreducering hyrbil saknasSjälvriskreducering hyrbil, 

Förlängt reseskydd

Om du eller någon i din familj ska resa i mer än 45 dagar kan du teckna ett förlängt reseskydd upp till 365 dagar. Tänk på att avbrott i resan som varar kortare än 30 dagar och den sammanlagda restiden överstiger 45 dagar så behöver du teckna ett förlängt reseskydd.

Kontakta Polisförbundet Försäkring så hjälper de dig.

Tips - innan du reser iväg

Här har vi samlat information om förberedelser som är bra att göra innan ni reser iväg

Servicekort för utlandsresa

Du som har en hemförsäkring hos oss och ska ut och resa, skriv ut servicekortet nedan och ta med det på resan! Servicekortet innehåller kortfattad information om hur din reseförsäkring gäller. Du får även tips på saker att tänka på om något händer och kontaktuppgifter om du behöver hjälp akut. Servicekort för utlandsresa.

Appen Help Me

Du kan också ladda ner appen Help Me. Via den kan du snabbt komma i kontakt med SOS och få råd och stöd om något händer. Läs mer om appen här.

Europeiskt sjukförsäkrings­kort 

Om du skulle bli sjuk i ett annat EU/EES- land har du, om du visar upp ditt Europeiska sjukförsäkrings­kort, rätt till samma medicinska sjukvård som invånarna i det landet. Kortet kan du enkelt beställa från Försäkrings­kassans hemsida. Se till att beställa kortet i god tid innan avresa. Beställ EU-kortet här.

Medicinsk förhandsbedömning

Flygresor och stora temperaturomställningar är påfrestande för kroppen. Om du har sökt vård inom tre månader innan avresa eller har en pågående sjukdom som kan förvärras av din resa råder vi dig att göra en medicinsk förhandsbedömning innan du bokar din resa. På så vis kan du känna dig trygg med att din reseförsäkring täcker eventuell vård- och sjukhusvistelse i utlandet. Kontakta ditt lokala Dina-bolag så hjälper de dig!

Resa med barn över 18 år som är folkbokförda på annan adress

Om du reser med barn som har fyllt 18 år och som inte är folkbokförda på din adress så omfattas de inte av din reseförsäkring. Ett tips är att de skriver ut och tar med ett servicekort som gäller den hemförsäkring de omfattas av.

Resa med egen bil utomlands

I vissa länder behöver du ett så kallat Grönt kort om du har med dig egen bil. Det är ett internationellt bevis på att din bil har en gällande trafikförsäkring. Du kan läsa mer om Grönakortsystemet och beställa ditt eget Gröna kort här.

Ta kopia på dina resehandlingar

Ta en kopia av passet och förvara den separat om du skulle råka ut för en stöld (även biljetter och andra resehandlingar om du inte har dessa i digital form).

Andra nyttiga länkar

Om något händer på resan

Om något inträffar på resan är det bra att veta hur man ska agera

Sjukdom och olycksfall på resan

Om man blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall som kräver läkarvård kan försäkringen ersätta:

 1. Vårdkostnad – kostnader för läkarvård, sjukhusvård och behandling som läkare ordinerat
 2. Tandskadekostnad – kostnader för tillfällig behandling hos tandläkare på resmålet, högst 5 000 kr
 3. Vårdreskostnad – kostnad för resa i samband med vård och behandling
 4. Merkostnader - exempelvis kostnader för ombokad hemresa med annat färdsätt/annan tidpunkt
 5. Reseavbrott – ersättning för förstörda semesterdagar

Hur du kan få hjälp om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall:

Det är viktigt att ha med vårt servicekort som innehåller viktig information om din försäkring. Du ska alltid visa upp ditt servicekort vid läkarbesök och spara alla kvitton för de utlägg du vill ha ersättning för.

Behöver du hjälp på plats?

Du kan alltid ringa SOS International som du når dygnet runt på telefonnummer +46 770 16 02 02 eller via mejl sos@sos.eu.

Appen Help Me

Via den kan du snabbt komma i kontakt med SOS och få råd och stöd om något händer. Läs mer om appen här.

Anlita läkare snarast om du blir sjuk eller skadad

Begär läkarintyg där det tydligt framgår diagnos och läkarens ordination om vila och antal sjukdagar.

Stöld, rån eller överfall

Polisanmäl stöld, rån eller överfall till polis på orten. Begär att få intyg av anmälan.

Försenat, förlorat eller skadat bagage

Anmäl till transportföretaget om resgods skadas, försenas eller kommer på avvägar. Begär att få intyg av anmälan.

Innehållet i reseförsäkringarna är kortfattat beskrivna. Se villkor och förköpsinformation för fullständig beskrivning.