Familj på sex personer promenerar på stranden.

Polisförbundet Försäkring

Polisförbundet Försäkring är det samlade begreppet för alla försäkringar vi erbjuder dig som medlem. På det viset får du en kontaktväg oavsett vilket försäkrings­bolag som ansvarar för den försäkring som du för stunden behöver hjälp med.

Aktuell information

Just nu: 20 % rabatt när du köper villa- och hemförsäkring!

Vårt förmånliga erbjudande till medlemmar i Polisförbundet har nu blivit ännu bättre. Just nu erbjuder vår leverantör Dina Försäkringar en kampanj som ger dig 20 % rabatt vid nyteckning av antingen villahemförsäkring eller hemförsäkring. Kampanjen pågår till och med 31 december.

Kontakta Polisförbundet Försäkring om du vill veta vad det innebär för just dig.

Telefon: 08-676 97 00 välj tonval 2
E-post: forsakringar@polisforbundet.se

Ska du ut och resa? Läs vad som gäller om reseförsäkringar

Att resa på semestern kan vara underbart, men om ni råkar ut för något oväntat kan det bli kostsamt utan rätt försäkrings­skydd. Se till att du uppdaterad på vad som gäller genom att läsa mer på Reseförsäkring - hur funkar det?
Här finner du information om:

 • Våra olika reseförsäkringar
 • Tips - innan du reser iväg
 • Om något händer på resan

Samtalsstöd - om du behöver någon att prata med

Vi vill påminna dig om att du som aktiv medlem i Polisförbundet har tillgång till tjänsten Samtalsstöd. Vi har alla olika sätt att bearbeta sorg och tragiska händelser. Att prata med någon som är utbildad att hantera sådana samtal kan vara ett sätt.

Samtalsstöd ingår i Polisförbundets obligatoriska sjukförsäkring och är en tjänst som ger kostnadsfri rådgivning via telefon av psykolog, ekonom, jurist och hälsocoach för att tidigt ta itu med problem som annars kan växa och påverka välmåendet negativt. Det gäller oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade. Chefer och HR-person­al har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll.

Samtalsstöd är öppet på telefon alla dagar dygnet runt. Helgfria vardagar kl. 8-19 svarar en legitimerad psykolog eller socionom, som vid behov kan boka in en tid för fortsatt rådgivning. Övrig tid (helgfria vardagar kl. 19-8 och helgdagar) svarar en krisutbildad sjuksköterska som kan ge allmän rådgivning.

Ring 0771-10 50 15 om du behöver komma till samtalsstöd. Läs mer om samtalsstöd här.

Unik olycksfallsförsäkring under polisingripande

Polisförbundet har förhandlat fram en förbättrad olycksfallsförsäkring från 1 januari 2021 för medlemmar. Förbättringen gäller skador som kan uppstå vid ett polisingripande.

Normalt sett krävs det att en skada ska anses vara "plötslig och oförutsedd" för att räknas som en ersättningsbar olycksfallsskada. Under ett polisingripande så finns det situationer där man som polis medvetet utför en handling som riskerar medföra en kroppsskada. Exempel kan vara att forcera en dörr, slå sönder en bilruta etc.

I en traditionell olycksfallsförsäkring täcks inte denna typ av skador. Genom denna förbättring får våra medlemmar ett unikt skydd som är särskilt anpassat för vår yrkesroll.

Denna förbättring gäller endast medlemmar under polisingripande.
Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring gäller fortsatt dygnet runt, både under arbetstid och fritid, om en skada uppfyller definitionen på ett olycksfall enligt försäkrings­villkoret.

Utdrag ur försäkrings­villkor för 2021:

Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under försäkrings­tiden.

Med olycksfallsskada avses den kroppsskada som den försäkrade drabbas av ofrivilligt vid en plötslig oförutsedd yttre händelse.

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av:

 • förfrysning, värmeslag eller solsting
 • smitta till följd av fästingbett
 • plötsligt vridvåld mot knä
 • hälseneruptur
 • skada i direkt anslutning till polisingripande i tjänst*


* Gäller skador som uppstår under polisingripande i tjänst samt även polisingripande enligt Polisförordning (2014:1104), 16 § Skyldigheter under ledig tid, även om inte samtliga rekvisit plötslig och oförutsedd händelse är uppfyllda.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller ordinarie medlem av Polisförbundet:

 • i uniformerad tjänst
 • i civil tjänst
 • efter gjord anmälan om arbetsskada
 • om en polisman vidtagit åtgärder enligt 16 § första stycket punkt 3 eller andra stycket, om denne underrättat en förman om händelsen.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller inte:

 • vid internt/administrativt arbete
 • under träning eller vid övning
 • studerandemedlem

Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna orsakerna ska anses föreligga, om övervägande skäl talar för det.

Observera att Polisförbundets olycksfallsförsäkring är ett komplement till den arbetsskadeförsäkring som ingår i kollektivavtalet. En olycksfallsförsäkring kan inte täcka allt våra medlemmar riskerar att råka ut för i tjänsten, men genom att göra den bättre så ökar vi våra medlemmars trygghet om de råkar ut för en skada.